Disassembler

Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
28dubna2014

Zoneminder a Ubuntu 14.04


O základní instalaci Zoneminderu jsem psal už před časem ve článku ZoneMinder - vševidoucí hlídač. Pokud máte rádi pořádek a instalujete z oficiálních repozitářů, v Ubuntu 14.04 se Zoneminder dočkal verze 1.26.5. Při upgrade ze starších verzí se ale může vyskytnout pár problémů, takže se v několika následujících odstavcích pokusím obsáhnout rozdíly oproti instalaci popisované v minulém článku a řešení všech problémů, které jsem při upgrade potkal.

Apache


Repozitáře Ubuntu 14.04 obsahují Apache HTTP Server ve verzi 2.4. Oproti 2.2, které bylo na Ubuntu 12.04 se principálně nic nemění, ale Debian dál rozvíjí svou ideu s usnadňováním[citation needed] konfigurací pomocí symlinkování konfiguráků z cosi-available do cosi-enabled a ani konfigurace Apache není výjimkou, takže správné příkazy pro symlinknutí konfigurace Zoneminderu na 14.04 by byly

# ln -s /etc/zm/apache.conf /etc/apache2/conf-available/zoneminder.conf
# a2enconf zoneminder

Socket error


Také se mi na jedné instalaci stalo, že mi po upgrade Zoneminder odmítal zobrazovat jakýkoliv výstup z kamer. V syslogu (/var/log/syslog) jsem našel hromadu takovýchto zpráv

Apr 26 00:42:02 kamery web_php[5799]: ERR [socket_sendto( /tmp/zm/zms-892050s.sock ) failed: No such file or directory]
Apr 26 00:42:02 kamery web_js[5799]: ERR [getStreamCmdResponse stream error: socket_sendto( /tmp/zm/zms-892050s.sock ) failed: No such file or directory]
Apr 26 00:42:15 kamery web_php[5479]: ERR [socket_sendto( /tmp/zm/zms-892050s.sock ) failed: No such file or directory]
Apr 26 00:42:15 kamery web_js[5479]: ERR [getStreamCmdResponse stream error: socket_sendto( /tmp/zm/zms-892050s.sock ) failed: No such file or directory]

Řešení je až trapně jednoduché. Ujistěte se, že váš Apache má zapnutý mod_cgi. Pro zoneminder je to jedna z nejdůležitějších věcí, pokud má cokoliv posílat na web, protože celý backend je psán v kombinaci jazyků C/C++ a Perlu, které se v podstatě jinak než skrze CGI s webovou aplikací bavit nedokážou.

# a2enmod cgi

Padesát odstínů šedi


Poslední problém, se kterým jsem se setkal, byl poněkud obskurní. Všechny barevné kamery najednou při náhledu skrze webové rozhraní pouštěly pouze černobílý obraz. Po letmém zagooglení jsem zjistil, že v jedné z nedávných verzích Zoneminderu přibyla možnost nastavení barevné palety, která je ve výchozím stavu nastavena na 8bit greyscale a kterou proces aktualizace prostě nechal v defaultu. Pokud máte kamer pár, můžete paletu změnit skrze webové rozhraní. V nastavení kamery, záložka Source (česky Zdroj) a volba Target Colorspace. Předpokládá se, že vaše barevné kamery pracují v 24bitových barvách.

Máte-li ale kamer hromadu, nebo jste prostě jen jako správní admini líní, pusťte na databázi Zoneminderu následující dotaz

UPDATE `Monitors` SET `Colours`=3;