Disassembler

Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
17srpna2012

Vyhledávání v článcích


Sice mám na svém webu zatím jen nějakých pětasedmdesát článků, ale už je to dostatečně vysoký počet na to, aby mezi nimi bylo občas i něco zajímavého, co by se mohlo hodit i vám. Vzhledem k tomu, že jsem v počátcích zmiňoval, že své stránky pojímám primárně jako „blbníček“ a odkladiště potenciálně užitečných informací, stává se i pro mne vyhledávání čím dál tím potřebnějším a tak jsem si vyhradil pár hodin svého času a místo rozbíjení serverů a nadávání na PHP jsem dolepil podporu pro vyhledávání. Seznamte se tedy s políčkem v levém menu, protože od teď bude patřit ke stálému vybavení.

Hledání ztraceného času


Vyhledávání je case i diacritic insensitive, takže třeba vyhledávání výrazu „virtuál“ najde články s výskyty ve slovech „virtuální“, „virtual“, „VirtualHost“ a dalších složeninách a permutacích. Vyhledání víceslovného výrazu pak najde články, kde se vyskytují všechna zadaná slova v libovolném pořadí a umístění, takže například výraz „Apache PHP“ najde všechny články, ve kterých se mluví zároveň o Apache a PHP, ale už ne ty, ve kterých se mluví jen o Apache nebo jen o PHP. Mějte však na paměti, že vyhledávaný výraz je prohnán „ASCIIzérem“, takže veškerá znaménka, závorky, speciální a netisknutelné znaky a další piktogramy budou eliminovány. Některé často používané paznaky však budou nahrazeny tak, aby výsledek vyhledávání odpovídal jejich transkripci a snad dával i trochu smysl. To v praxi znamená, že třeba výraz „C#“, který je z hlediska uživatele naprosto legitimní, bude nahrazen výrazem „c sharp“, kterému zase rozumí můj web.

Snad se tedy i pro vás díky vyhledávání stane můj web ještě přehlednějím a použitelnějším než kdy předtím.