Disassembler

Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
06dubna2012

Tiskařská horákyně


Existuje kýbl úzce specializovaného kancelářského software, u kterého tvůrce nenapadlo nic lepšího, než jeho správnou funkci podmínit existencí tiskárny. Ukládáte dokument? Šup s ním na tiskárnu. Přijímáte objednávku? Prásk ji do tiskové fronty. Vyplňujete reklamační formulář? Spooler už se na něj těší. Obvykle bych tento problém řešil odesláním tikajícího balíčku na adresu vývojářů a použitím softwaru inteligentnějšího, ale to bohužel často není možné. Naštěstí i pod Windows existuje možnost, jak tisknout aniž byste fyzicky něco vytiskli. Doslova null printer.

Dummy printer


Null Printer
Null Printer

Jen pro upřesnění - možností , jak tisknout bez fyzické tiskárny je celkem určitě více. A teď nemám na mysli všelijaké XPS a PDF writery, kde se „tiskne“ do souborů, které pak stejně musíte uklízet. Myslím opravdovou černou díru, které beze zbytku sežere vše, co jí spooler předhodí. Můj postup využívá /dev/null, respektive jeho Windowsí variantu. Jak mnozí jistě víte, ve Windows přežívá DOSový relikt ve formě vyhrazených názvů „zařízení“. Jsou to AUX, CLOCK$, CON, NUL, PRN, COM0 až COM9 a LPT0 až LPT9. A právě NUL je ono „vyřazovací“ zařízení, které se k našemu účelu perfektně hodí. Vyrobíme tedy tiskárnu, která jej bude využívat.

  1. V ovládacích panelech vlezte do tiskáren a zvolte Přidat tiskárnu
  2. Zvolte Přidat místní tiskárnu a klikněte na Další
  3. Při dotazu na port zvolte Vytvořit nový port a jako typ portu zvolte Local Port a klikněte na Další
  4. Jako název portu zadejte NUL a potvrďte
  5. Z ovladačů vyberte libovolnou tiskárnu a potvrďte její výběr. Doporučuju volit nějaké starší typy, u kterých nehrozí, že by si s nimi systém chtěl povídat i sám od sebe
  6. Název silně doporučuju změnit tak, aby bylo jasno, že se jedná jen o atrapu a nikoliv o funkční tiskárnu
  7. Sdílení a výchozí nastavení už si nastavte, jak uznáte za vhodné

A voila, vše co pošlete na váš nový null printer vám bude pod rukama sežráno.