Disassembler

Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
26prosince2014

Funkce a Makra v Excelu


Microsoft Excel. Tabulkový procesor široce používaný k nejrůznějším výpočtům, vytváření grafů, jako náhrada databázových enginů pro jednoduché tabulky a tiskové sestavy a hromadě dalších věcí. To, že Excel samotný za léta své existence posbíral hromadu užitečných i neužitečných funkcí asi nikoho nepřekvapí. Co všechno se s ním ale dá dělat, mě ovšem překvapuje neustále.

Ferda Mravenec


Do Excelovské tabulky je možno vložit libovolný cizí objekt, například PDF, spustitelný soubor a tak podobně. Pak se přímo z listu dá spustit v příslušném programu. To je docela nuda. Zajímavé to začne být až když je objektem ActiveX objekt nebo OLE kontejner a ještě zajímavější ve chvíli, kdy do hry vstoupí VBA makra, která s těmito objekty umí manipulovat. A ony tam vlastně ani žádné objekty být nemusí. S makry si člověk vyhraje i na úplně obyčejném prázdném listu, protože má k dispozici nejen hromadu interních excelovských funkcí, ale taky přístup k celému Windows API.

V Excelu 97 byl jako easter egg zašitý jednoduchý letecký simulátor a ve dvoutisícovkách silniční přetlačovaná Dev Hunter. Od 2003 dál už si v Excelu hrát nemůžete. Leda že byste si naprogramovali vlastní hru, třeba generátor bludišť. A nemusíme zůstávat jen u her. Můžete použít třeba objekty, které vám Windows nabízí a v Excelu během chvilky vytvořit celý internetový prohlížeč. Nebo přehrávač médií včetně podpory playlistů a posouvání. Nebo něco užitečnějšího – generátor QR kódů. Případně, pokud by vám hráblo úplně, tak třeba emulátor x86 procesoru, který rozumí assembleru.

Něco užitečnějšího


Tak co, ještě pořád si myslíte, že vaše kontingenční tabulky a vnořené podmínky v buňkách jsou něco extra? Kdesi jsem četl, že Excel je něco jako Arduino pro business. Není to nástroj ani levný, ani rychlý ani dokonalý, ale dá se s jeho pomocí vytvořit opravdu skoro všechno, na co si člověk vzpomene.

A aby tenhle článek nebyl jen sbírka odkazů, tak si sem odložím seznam excelovských funkcí a názvů a jejich překlad z češtiny do nějakého počítačově gramotného jazyka. Stejný seznam můžete najít ve vašich MS Office v %ProgramFiles%\Microsoft Office\OfficeXX\1029\FUNCS.XLS. U některých překladů je WTF faktor skutečně vysoký.

A1.R1C1         A1.R1C1
ABS           ABS
ABSREF         ABSODK
ACCRINT         ACCRINT
ACCRINTM        ACCRINTM
ACOS          ARCCOS
ACOSH          ARCCOSH
ACTIVATE        AKTIVOVAT
ACTIVATE.NEXT      AKTIVOVAT.DALŠÍ
ACTIVATE.PREV      AKTIVOVAT.PŘEDCHOZÍ
ACTIVE.CELL       AKTIVNÍ.POLÍČKO
ACTIVE.CELL.FONT    ACTIVE.CELL.FONT
ADD.ARROW        PŘIDAT.ŠIPKU
ADD.BAR         PŘIDAT.PRUH.NABÍDKY
ADD.CHART.AUTOFORMAT  ADD.CHART.AUTOFORMAT
ADD.COMMAND       PŘIDAT.PŘÍKAZ
ADD.LIST.ITEM      ADD.LIST.ITEM
ADD.MENU        PŘIDAT.NABÍDKU
ADD.OVERLAY       PŘIDAT.PŘEKRYV
ADD.TOOL        PŘIDAT.NÁSTROJ
ADD.TOOLBAR       PŘIDAT.PRUH.NÁSTROJŮ
ADDIN.MANAGER      ADDIN.MANAGER
ADDRESS         ODKAZ
ALERT          VÝSTRAHA
ALIGNMENT        ZAROVNÁNÍ
AMORDEGRC        AMORDEGRC
AMORLINC        AMORLINC
AND           A
APP.ACTIVATE      APL.AKTIVOVAT
APP.ACTIVATE.MICROSOFT APP.ACTIVATE.MICROSOFT
APP.MAXIMIZE      APL.MAXIMALIZOVAT
APP.MINIMIZE      APL.MINIMALIZOVAT
APP.MOVE        APL.PŘESUNOUT
APP.RESTORE       APL.OBNOVIT
APP.SIZE        APL.VELIKOST
APP.TITLE        APL.TITULEK
APPLY.NAMES       POUŽÍT.JMÉNA
APPLY.STYLE       POUŽÍT.STYL
AREAS          POČET.BLOKŮ
ARGUMENT        ARGUMENT
ARRANGE.ALL       USPOŘÁDAT.VŠE
ASC           ASC
ASIN          ARCSIN
ASINH          ARCSINH
ASSIGN.TO.OBJECT    PŘIŘADIT.OBJEKTU
ASSIGN.TO.TOOL     PŘIŘADIT.NÁSTROJI
ATAN          ARCTG
ATAN2          ARCTG2
ATANH          ARCTGH
ATTACH.TEXT       PŘIPOJIT.TEXT
ATTACH.TOOLBARS     ATTACH.TOOLBARS
ATTRIBUTES       NEWWAVE.ATTRIBUTES
AUTO.OUTLINE      CREATE.OUTLINE
AVEDEV         PRŮMODCHYLKA
AVERAGE         PRŮMĚR
AVERAGEA        AVERAGEA
AXES          OSY
BEEP          PÍP
BESSELI         BESSELI
BESSELJ         BESSELJ
BESSELK         BESSELK
BESSELY         BESSELY
BETADIST        BETADIST
BETAINV         BETAINV
BIN2DEC         BIN2DEC
BIN2HEX         BIN2HEX
BIN2OCT         BIN2OCT
BINOMDIST        BINOMDIST
BORDER         RÁMEČEK
BREAK          PŘERUŠIT
BRING.TO.FRONT     PŘENÉST.DO.POPŘEDÍ
CALCULATE.DOCUMENT   PŘEPOČÍTAT.DOKUMENT
CALCULATE.NOW      PŘEPOČÍTAT.VŠE
CALCULATION       VÝPOČTY
CALL          VOLAT
CALLER         O.VOLAT
CANCEL.COPY       ZRUŠIT.KOPÍROVAT
CANCEL.KEY       PŘI.PŘERUŠENÍ
CEILING         ZAOKR.NAHORU
CELL          POLÍČKO
CELL.PROTECTION     OCHRANA.POLÍČEK
CHANGE.LINK       ZMĚNIT.PROPOJENÍ
CHAR          ZNAK
CHART.ADD.DATA     CHART.ADD.DATA
CHART.TREND       CHART.TREND
CHART.WIZARD      GRAF.PRŮVODCE
CHECK.COMMAND      ODŠKRTNOUT.PŘÍKAZ
CHECKBOX.PROPERTIES   CHECKBOX.PROPERTIES
CHIDIST         CHIDIST
CHIINV         CHIINV
CHITEST         CHITEST
CHOOSE         ZVOLIT
CLEAN          VYČISTIT
CLEAR          SMAZAT
CLEAR.OUTLINE      CLEAR.OUTLINE
CLEAR.PRINT.AREA    VYMAZAT.OBLAST.TISKU
CLEAR.ROUTING.SLIP   CLEAR.ROUTING.SLIP
CLOSE          OKNO.ZAVŘÍT
CLOSE.ALL        ZAVŘÍT.VŠE
CODE          KÓD
COLOR.PALETTE      BAREVNÁ.PALETA
COLUMN         SLOUPEC
COLUMN.WIDTH      ŠÍŘKA.SLOUPCE
COLUMNS         SLOUPCE
COMBIN         KOMBINACE
COMBINATION       KOMBINOVANÝ
COMPLEX         COMPLEX
CONCATENATE       CONCATENATE
CONFIDENCE       CONFIDENCE
CONSOLIDATE       AGREGOVAT
CONSTRAIN.NUMERIC    OMEZENÍ.ČÍSELNÉ
CONVERT         CONVERT
COPY          KOPÍROVAT
COPY.CHART       KOPÍROVAT.GRAF
COPY.PICTURE      KOPÍROVAT.OBRÁZEK
COPY.TOOL        KOPÍROVAT.NÁSTROJ
CORREL         CORREL
COS           COS
COSH          COSH
COUNT          POČET
COUNTA         POČET2
COUNTBLANK       COUNTBLANK
COUNTIF         COUNTIF
COUPDAYBS        COUPDAYBS
COUPDAYS        COUPDAYS
COUPDAYSNC       COUPDAYSNC
COUPNCD         COUPNCD
COUPNUM         COUPNUM
COUPPCD         COUPPCD
COVAR          COVAR
CREATE.NAMES      VYTVOŘIT.JMÉNA
CREATE.OBJECT      VYTVOŘIT.OBJEKT
CRITBINOM        CRITBINOM
CUMIPMT         CUMIPMT
CUMPRINC        CUMPRINC
CUSTOM.REPEAT      UŽIVATELSKÉ.OPAKOVAT
CUSTOM.UNDO       UŽIVATELSKÉ.ZPĚT
CUSTOMIZE.TOOLBAR    PŘIZPŮSOBIT.PRUH.NÁSTROJŮ
CUT           VYŘÍZNOUT
DATA.DELETE       ODSTRANIT.ZÁZNAMY
DATA.FIND        VYHLEDAT.ZÁZNAM
DATA.FIND.NEXT     VYHLEDAT.DALŠÍ.ZÁZNAM
DATA.FIND.PREV     VYHLEDAT.PŘEDCHOZÍ.ZÁZNAM
DATA.FORM        FORMULÁŘ
DATA.LABEL       DATA.LABEL
DATA.SERIES       POSLOUPNOSTI
DATE          DATUM
DATEDIF         DATEDIF
DATESTRING       DATESTRING
DATEVALUE        DATUMHODN
DAVERAGE        DPRŮMĚR
DAY           DEN
DAYS360         ROK360
DB           ODPIS.ZRYCH
DBCS          DBCS
DCOUNT         DPOČET
DCOUNTA         DPOČET2
DDB           ODPIS.ZRYCH2
DEC2BIN         DEC2BIN
DEC2HEX         DEC2HEX
DEC2OCT         DEC2OCT
DEFINE.NAME       DEFINOVAT.JMÉNO
DEFINE.STYLE      DEFINE.STYLE
DEGREES         DEGREES
DELETE.ARROW      ODSTRANIT.ŠIPKU
DELETE.BAR       ODSTRANIT.PRUH.NABÍDKY
DELETE.CHART.AUTOFORMAT DELETE.CHART.AUTOFORMAT
DELETE.COMMAND     ODSTRANIT.PŘÍKAZ
DELETE.FORMAT      ODSTRANIT.FORMÁT
DELETE.MENU       ODSTRANIT.NABÍDKU
DELETE.NAME       ODSTRANIT.JMÉNO
DELETE.NOTE       ODSTRANIT.POZNÁMKU
DELETE.OVERLAY     ODSTRANIT.PŘEKRYV
DELETE.STYLE      ODSTRANIT.STYL
DELETE.TOOL       ODSTRANIT.NÁSTROJ
DELETE.TOOLBAR     ODSTRANIT.PRUH.NÁSTROJŮ
DELTA          DELTA
DEMOTE         ODSADIT
DEREF          OBSAH
DEVSQ          DEVSQ
DGET          DZÍSKAT
DIALOG.BOX       DIALOGOVÉ.OKNO
DIRECT         DIRECT
DIRECTORY        ADRESÁŘ
DISABLE.INPUT      ZAKÁZAT.VSTUP
DISC          DISC
DISPLAY         ZOBRAZENÍ
DMAX          DMAX
DMIN          DMIN
DOCUMENTS        DOKUMENTY
DOLLAR         KČ
DOLLARDE        DOLLARDE
DOLLARFR        DOLLARFR
DPRODUCT        DSOUČIN
DSTDEV         DSMODCH.VÝBĚR
DSTDEVP         DSMODCH
DSUM          DSUMA
DUPLICATE        DUPLIKOVAT
DURATION        DURATION
DVAR          DVAR.VÝBĚR
DVARP          DVAR
ECHO          ECHO
EDATE          EDATE
EDIT.COLOR       EDITACE.BARVY
EDIT.DELETE       EDITACE.ODSTRANIT
EDIT.OBJECT       EDITACE.OBJEKT
EDIT.REPEAT       EDITACE.OPAKOVAT
EDIT.SERIES       EDITACE.SADY
EDIT.TOOL        EDIT.TOOL
EDITBOX.PROPERTIES   EDITBOX.PROPERTIES
EDITION.OPTIONS     EDITION.OPTIONS
EFFECT         EFFECT
ELSE          JINAK
ELSE.IF         JINAK.KDYŽ
ENABLE.COMMAND     POVOLIT.PŘÍKAZ
ENABLE.OBJECT      ENABLE.OBJECT
ENABLE.TIPWIZARD    ENABLE.TIPWIZARD
ENABLE.TOOL       POVOLIT.NÁSTROJ
END.IF         KONEC.KDYŽ
ENTER.DATA       VLOŽIT.DATA
EOMONTH         EOMONTH
ERF           ERF
ERFC          ERFC
ERROR          CHYBA
ERROR.TYPE       CHYBA.TYP
ERRORBAR        ERRORBAR
ERRORBAR.X       ERRORBAR.X
ERRORBAR.Y       ERRORBAR.Y
EVALUATE        VYHODNOTIT
EVEN          ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ
EXACT          STEJNÉ
EXEC          SPUSTIT.PROGRAM
EXECUTE         VYKONAT
EXP           EXP
EXPONDIST        EXPONDIST
EXTEND.POLYGON     ROZŠÍŘIT.MNOHOÚHELNÍK
EXTRACT         EXTRAHOVAT
FACT          FAKTORIÁL
FACTDOUBLE       FACTDOUBLE
FALSE          NEPRAVDA
FCLOSE         SOUBOR.ZAVŘÍT
FDIST          FDIST
FILE.CLOSE       ZAVŘÍT
FILE.DELETE       SOUBOR.ODSTRANIT
FILES          SOUBORY
FILL.AUTO        VYPLNIT.AUTOMATICKY
FILL.DOWN        VYPLNIT.DOLŮ
FILL.GROUP       VYPLNIT.SKUPINU
FILL.LEFT        VYPLNIT.VLEVO
FILL.RIGHT       VYPLNIT.VPRAVO
FILL.UP         VYPLNIT.NAHORU
FILL.WORKGROUP     FILL.WORKGROUP
FILTER         FILTER
FILTER.ADVANCED     FILTER.ADVANCED
FILTER.SHOW.ALL     FILTER.SHOW.ALL
FIND          NAJÍT
FIND.FILE        FIND.FILE
FINDB          FINDB
FINV          FINV
FISHER         FISHER
FISHERINV        FISHERINV
FIXED          ZAOKROUHLIT.NA.TEXT
FLOOR          ZAOKR.DOLŮ
FONT          FONT
FONT.PROPERTIES     FONT.PROPERTIES
FOPEN          SOUBOR.OTEVŘÍT
FOR           PRO
FOR.CELL        PRO.POLÍČKA
FORECAST        FORECAST
FORMAT.AUTO       AUTOMATICKÝ.FORMÁT
FORMAT.CHART      FORMAT.CHART
FORMAT.CHARTTYPE    FORMAT.CHARTTYPE
FORMAT.FONT       FORMÁT.PÍSMO
FORMAT.LEGEND      FORMÁT.LEGENDA
FORMAT.MAIN       FORMÁT.HLAVNÍ.GRAF
FORMAT.MOVE       PŘESUNOUT.OBJEKT
FORMAT.NUMBER      FORMÁT.ČÍSLO
FORMAT.OVERLAY     FORMÁT.PŘEKRYVNÝ.GRAF
FORMAT.SHAPE      ZMĚNIT.MNOHOÚHELNÍK
FORMAT.SIZE       VELIKOST.OBJEKTU
FORMAT.TEXT       FORMÁT.TEXT
FORMULA         VZOREC
FORMULA.ARRAY      VZOREC.MATICE
FORMULA.CONVERT     KONVERZE.ODKAZŮ
FORMULA.FILL      VZOREC.VYPLNIT
FORMULA.FIND      VZOREC.VYHLEDAT
FORMULA.FIND.NEXT    VZOREC.VYHLEDAT.DALŠÍ
FORMULA.FIND.PREV    VZOREC.VYHLEDAT.PŘEDCHOZÍ
FORMULA.GOTO      VZOREC.PŘEJÍT.NA
FORMULA.REPLACE     VZOREC.ZAMĚNIT
FPOS          SOUBOR.POZICE
FREAD          SOUBOR.ČÍST
FREADLN         SOUBOR.ČÍST.ŘÁDEK
FREEZE.PANES      ZMRAZIT.PODOKNA
FREQUENCY        ČETNOSTI
FSIZE          SOUBOR.VELIKOST
FTEST          FTEST
FULL          FULL
FULL.SCREEN       FULL.SCREEN
FUNCTION.WIZARD     FUNCTION.WIZARD
FV           BUDHODNOTA
FVSCHEDULE       FVSCHEDULE
FWRITE         SOUBOR.ZAPSAT
FWRITELN        SOUBOR.ZAPSAT.ŘÁDEK
GALLERY.3D.AREA     GALERIE.3D.PLOŠNÝ
GALLERY.3D.BAR     GALERIE.3D.PRUHOVÝ
GALLERY.3D.COLUMN    GALERIE.3D.SLOUPCOVÝ
GALLERY.3D.LINE     GALERIE.3D.SPOJNICOVÝ
GALLERY.3D.PIE     GALERIE.3D.VÝSEČOVÝ
GALLERY.3D.SURFACE   GALERIE.3D.POVRCHOVÝ
GALLERY.AREA      GALERIE.PLOŠNÝ
GALLERY.BAR       GALERIE.PRUHOVÝ
GALLERY.COLUMN     GALERIE.SLOUPCOVÝ
GALLERY.CUSTOM     GALLERY.CUSTOM
GALLERY.DOUGHNUT    GALLERY.DOUGHNUT
GALLERY.LINE      GALERIE.SPOJNICOVÝ
GALLERY.PIE       GALERIE.VÝSEČOVÝ
GALLERY.RADAR      GALERIE.PAPRSKOVÝ
GALLERY.SCATTER     GALERIE.XY.BODOVÝ
GAMMADIST        GAMMADIST
GAMMAINV        GAMMAINV
GAMMALN         GAMMALN
GCD           GCD
GEOMEAN         GEOMEAN
GESTEP         GESTEP
GET.BAR         O.PRUHU.NABÍDKY
GET.CELL        O.POLÍČKU
GET.CHART.ITEM     O.PRVKU.GRAFU
GET.DEF         JMÉNO
GET.DOCUMENT      O.DOKUMENTU
GET.FORMULA       O.VZORCI
GET.LINK.INFO      O.PROPOJENÍ
GET.MOVIE        GET.MOVIE
GET.NAME        O.JMÉNU
GET.NOTE        O.POZNÁMCE
GET.OBJECT       O.OBJEKTU
GET.PIVOT.FIELD     GET.PIVOT.FIELD
GET.PIVOT.ITEM     GET.PIVOT.ITEM
GET.PIVOT.TABLE     GET.PIVOT.TABLE
GET.TOOL        O.NÁSTROJI
GET.TOOLBAR       O.PRUHU.NÁSTROJŮ
GET.WINDOW       O.OKNĚ
GET.WORKBOOK      O.KNIZE
GET.WORKSPACE      O.PROSTŘEDÍ2
GETPIVOTDATA      ZÍSKATKONTDATA
GOAL.SEEK        HLEDAT.ŘEŠENÍ
GOTO          POKRAČOVAT.NA
GRIDLINES        MŘÍŽKY
GROUP          VYTVOŘIT.SKUPINU.OBJEKTŮ
GROWTH         LOGLINTREND
HALT          ZASTAVIT
HARMEAN         HARMEAN
HELP          NÁPOVĚDA
HEX2BIN         HEX2BIN
HEX2DEC         HEX2DEC
HEX2OCT         HEX2OCT
HIDE          SKRÝT
HIDE.DETAILS      HIDE.DETAILS
HIDE.DIALOG       HIDE.DIALOG
HIDE.OBJECT       OBJEKT.SKRÝT
HLINE          VŘÁDEK
HLOOKUP         VVYHLEDAT
HOUR          HODINA
HPAGE          VSTRÁNKA
HSCROLL         VPŘETOČIT
HYPERLINK        HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ
HYPGEOMDIST       HYPGEOMDIST
IF           KDYŽ
IMABS          IMABS
IMAGINARY        IMAGINARY
IMARGUMENT       IMARGUMENT
IMCONJUGATE       IMCONJUGATE
IMCOS          IMCOS
IMDIV          IMDIV
IMEXP          IMEXP
IMLN          IMLN
IMLOG10         IMLOG10
IMLOG2         IMLOG2
IMPOWER         IMPOWER
IMPRODUCT        IMPRODUCT
IMREAL         IMREAL
IMSIN          IMSIN
IMSQRT         IMSQRT
IMSUB          IMSUB
IMSUM          IMSUM
INDEX          INDEX
INDIRECT        NEPŘÍMÝ.ODKAZ
INFO          O.PROSTŘEDÍ
INITIATE        KANÁL.OTEVŘÍT
INPUT          VSTUP
INSERT         VLOŽIT
INSERT.MAP.OBJECT    VLOŽIT.MAPOVÝ.OBJEKT
INSERT.OBJECT      VLOŽIT.OBJEKT
INSERT.PICTURE     INSERT.PICTURE
INSERT.TITLE      INSERT.TITLE
INSERTDATATABLE     VLOŽIT.TABULKU.DAT
INT           CELÁ.ČÁST
INTERCEPT        INTERCEPT
INTRATE         INTRATE
IPMT          PLATBA.ÚROK
IRR           MÍRA.VÝNOSNOSTI
ISBLANK         JE.PRÁZDNÉ
ISERR          JE.CHYBA
ISERROR         JE.CHYBHODN
ISEVEN         ISEVEN
ISLOGICAL        JE.LOGHODN
ISNA          JE.NEDEF
ISNONTEXT        JE.NETEXT
ISNUMBER        JE.ČISLO
ISODD          ISODD
ISPMT          ISPMT
ISREF          JE.ODKAZ
ISTEXT         JE.TEXT
JUSTIFY         ZALOMIT
KURT          KURT
LABEL.PROPERTIES    LABEL.PROPERTIES
LARGE          LARGE
LAST.ERROR       POSLEDNÍ.CHYBA
LCM           LCM
LEFT          ZLEVA
LEFTB          LEFTB
LEGEND         LEGENDA
LEN           DÉLKA
LENB          LENB
LINE.PRINT       VYTISKNI.123
LINEST         LINREGRESE
LINK.COMBO       LINK.COMBO
LINK.FORMAT       LINK.FORMAT
LINKS          PROPOJENÍ
LIST.NAMES       PŘILEPIT.JMÉNA
LISTBOX.PROPERTIES   LISTBOX.PROPERTIES
LN           LN
LOG           LOGZ
LOG10          LOG
LOGEST         LOGLINREGRESE
LOGINV         LOGINV
LOGNORMDIST       LOGNORMDIST
LOOKUP         VYHLEDAT
LOWER          MALÁ
MACRO.OPTIONS      MACRO.OPTIONS
MAIL.ADD.MAILER     MAIL.ADD.MAILER
MAIL.DELETE.MAILER   MAIL.DELETE.MAILER
MAIL.EDIT.MAILER    MAIL.EDIT.MAILER
MAIL.FORWARD      MAIL.FORWARD
MAIL.LOGOFF       MAIL.LOGOFF
MAIL.LOGON       MAIL.LOGON
MAIL.NEXT.LETTER    MAIL.NEXT.LETTER
MAIL.REPLY       MAIL.REPLY
MAIL.REPLY.ALL     MAIL.REPLY.ALL
MAIL.SEND.MAILER    MAILER.SEND
MAIN.CHART       MAIN.CHART
MAIN.CHART.TYPE     MAIN.CHART.TYPE
MATCH          POZVYHLEDAT
MAX           MAX
MAXA          MAXA
MDETERM         DETERMINANT
MDURATION        MDURATION
MEDIAN         MEDIAN
MENU.EDITOR       MENU.EDITOR
MERGE.STYLES      SDRUŽIT.STYLY
MESSAGE         ZPRÁVA
MID           ČÁST
MIDB          MIDB
MIN           MIN
MINA          MINA
MINUTE         MINUTA
MINVERSE        INVERSE
MIRR          MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI
MMULT          SOUČIN.MATIC
MOD           MOD
MODE          MODE
MONTH          MĚSÍC
MOVE          MOVE
MOVE.TOOL        PŘESUNOUT.NÁSTROJ
MOVIE.COMMAND      MOVIE.COMMAND
MROUND         MROUND
MULTINOMIAL       MULTINOMIAL
N            N
NA           NEDEF
NAMES          JMÉNA
NEGBINOMDIST      NEGBINOMDIST
NETWORKDAYS       NETWORKDAYS
NEW           NOVÝ
NEW.WINDOW       NOVÉ.OKNO
NEXT          DALŠÍ
NOMINAL         NOMINAL
NORMDIST        NORMDIST
NORMINV         NORMINV
NORMSDIST        NORMSDIST
NORMSINV        NORMSINV
NOT           NE
NOTE          POZNÁMKA
NOW           NYNÍ
NPER          POČET.OBDOBÍ
NPV           ČISTÁ.SOUČHODNOTA
NUMBERSTRING      NUMBERSTRING
OBJECT.PROPERTIES    OBJEKT.VLASTNOSTI
OBJECT.PROTECTION    OBJEKT.OCHRANA
OCT2BIN         OCT2BIN
OCT2DEC         OCT2DEC
OCT2HEX         OCT2HEX
ODD           ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ
ODDFPRICE        ODDFPRICE
ODDFYIELD        ODDFYIELD
ODDLPRICE        ODDLPRICE
ODDLYIELD        ODDLYIELD
OFFSET         POSUN
ON.DATA         PŘI.DATECH
ON.DOUBLECLICK     PŘI.DVOJITÉM.KLIKNUTÍ
ON.ENTRY        PŘI.VLOŽENÍ
ON.KEY         PŘI.KLÁVESE
ON.RECALC        PŘI.PŘEPOČÍTÁVÁNÍ
ON.SHEET        ON.SHEET
ON.TIME         PŘI.ČASE
ON.WINDOW        PŘI.OKNĚ
OPEN          OTEVŘÍT
OPEN.DIALOG       OPEN.DIALOG
OPEN.LINKS       OTEVŘÍT.PROPOJENÍ
OPEN.TEXT        OPEN.TEXT
OPTIONS.CALCULATION   OPTIONS.CALCULATION
OPTIONS.CHART      OPTIONS.CHART
OPTIONS.EDIT      OPTIONS.EDIT
OPTIONS.GENERAL     OPTIONS.GENERAL
OPTIONS.LISTS.ADD    OPTIONS.LISTS.ADD
OPTIONS.LISTS.DELETE  OPTIONS.LISTS.DELETE
OPTIONS.LISTS.GET    OPTIONS.LISTS.GET
OPTIONS.TRANSITION   OPTIONS.TRANSITION
OPTIONS.VIEW      OPTIONS.VIEW
OR           NEBO
OUTLINE         OSNOVA
OVERLAY         OVERLAY
OVERLAY.CHART.TYPE   OVERLAY.CHART.TYPE
PAGE.SETUP       STRÁNKA.NASTAVENÍ
PARSE          ROZLOŽIT
PASTE          PŘILEPIT
PASTE.LINK       PŘILEPIT.A.PROPOJIT
PASTE.PICTURE      PŘILEPIT.OBRÁZEK
PASTE.PICTURE.LINK   PŘILEPIT.A.PROPOJIT.OBRÁZEK
PASTE.SPECIAL      PŘILEPIT.ROZŠÍŘENÉ
PASTE.TOOL       PŘILEPIT.NÁSTROJ
PATTERNS        VZORKY
PAUSE          PŘERUŠENÍ
PEARSON         PEARSON
PERCENTILE       PERCENTIL
PERCENTRANK       PERCENTRANK
PERMUT         PERMUTACE
PI           PI
PIVOT.ADD.DATA     PIVOT.ADD.DATA
PIVOT.ADD.FIELDS    PIVOT.ADD.FIELDS
PIVOT.FIELD       PIVOT.FIELD
PIVOT.FIELD.GROUP    PIVOT.FIELD.GROUP
PIVOT.FIELD.PROPERTIES PIVOT.FIELD.PROPERTIES
PIVOT.FIELD.UNGROUP   PIVOT.FIELD.UNGROUP
PIVOT.ITEM       PIVOT.ITEM
PIVOT.ITEM.PROPERTIES  PIVOT.ITEM.PROPERTIES
PIVOT.REFRESH      PIVOT.REFRESH
PIVOT.SHOW.PAGES    PIVOT.SHOW.PAGES
PIVOT.TABLE.WIZARD   PIVOT.TABLE.WIZARD
PLACEMENT        OBJEKT.UMÍSTIT
PMT           PLATBA
POISSON         POISSON
POKE          POSLAT
POST.DOCUMENT      POŠTA.DOKUMENT
POWER          POWER
PPMT          PLATBA.ZÁKLAD
PRECISION        PŘESNOST
PREFERRED        OBLÍBENÝ
PRESS.TOOL       STISKNOUT.NÁSTROJ
PRICE          PRICE
PRICEDISC        PRICEDISC
PRICEMAT        PRICEMAT
PRINT          VYTISKNOUT
PRINT.PREVIEW      UKÁZKA.PŘED.TISKEM
PRINTER.SETUP      NASTAVENÍ.TISKÁRNY
PROB          PROB
PRODUCT         SOUČIN
PROMOTE         PŘEDSADIT
PROPER         VELKÁ2
PROTECT.DOCUMENT    OCHRANA.DOKUMENTU
PROTECT.REVISIONS    ZAMKNOUT.REVIZE
PUSHBUTTON.PROPERTIES  PUSHBUTTON.PROPERTIES
PV           SOUČHODNOTA
QUARTILE        QUARTIL
QUERY.GET.DATA     QUERY.GET.DATA
QUERY.REFRESH      QUERY.REFRESH
QUIT          KONEC
QUOTIENT        QUOTIENT
RADIANS         RADIANS
RAND          NÁHČÍSLO
RANDBETWEEN       RANDBETWEEN
RANK          RANK
RATE          ÚROKOVÁ.MÍRA
RECEIVED        RECEIVED
REFTEXT         ODKTEXT
REGISTER        PŘIHLÁSIT
REGISTER.ID       PŘIHLÁSIT.ID
RELREF         RELODK
REMOVE.LIST.ITEM    REMOVE.LIST.ITEM
REMOVE.PAGE.BREAK    ODSTRANIT.KONEC.STRÁNKY
RENAME.COMMAND     PŘEJMENOVAT.PŘÍKAZ
RENAME.OBJECT      RENAME.OBJECT
REPLACE         NAHRADIT
REPLACE.FONT      REPLACE.FONT
REPLACEB        NAHRADITB
REPORT.DEFINE      REPORT.DEFINE
REPORT.DELETE      REPORT.DELETE
REPORT.GET       REPORT.GET
REPORT.PRINT      REPORT.PRINT
REPT          OPAKOVAT
REQUEST         POŽADAVEK
RESET.TOOL       OBNOVITT.NÁSTROJ
RESET.TOOLBAR      OBNOVIT.PRUH.NÁSTROJŮ
RESTART         ZRUŠIT.ADR.NÁVRATU
RESULT         VÝSLEDEK
RESUME         POKRAČOVAT
RETURN         NÁVRAT
RIGHT          ZPRAVA
RIGHTB         RIGHTB
ROMAN          ROMAN
ROUND          ZAOKROUHLIT
ROUNDDOWN        ROUNDDOWN
ROUNDUP         ROUNDUP
ROUTE.DOCUMENT     ROUTE.DOCUMENT
ROUTING.SLIP      ROUTING.SLIP
ROW           ŘÁDEK
ROW.HEIGHT       ŘÁDEK.VÝŠKA
ROWS          ŘÁDKY
RSQ           RKQ
RUN           SPUSTIT
SAVE          ULOŽIT
SAVE.AS         ULOŽIT.POD.JMÉNEM
SAVE.COPY.AS      SAVE.COPY.AS
SAVE.DIALOG       SAVE.DIALOG
SAVE.NEW.OBJECT     NEWWAVE.SAVE.NEW.OBJECT
SAVE.TOOLBAR      ULOŽIT.PRUH.NÁSTROJŮ
SAVE.WORKBOOK      KNIHA.ULOŽIT
SAVE.WORKSPACE     SAVE.WORKSPACE
SCALE          ŠKÁLY
SCENARIO.ADD      SCENARIO.ADD
SCENARIO.CELLS     SCENARIO.CELLS
SCENARIO.DELETE     SCENARIO.DELETE
SCENARIO.EDIT      SCENARIO.EDIT
SCENARIO.GET      SCENARIO.GET
SCENARIO.MERGE     SCENARIO.MERGE
SCENARIO.SHOW      SCENARIO.SHOW
SCENARIO.SHOW.NEXT   SCENARIO.SHOW.NEXT
SCENARIO.SUMMARY    SCENARIO.SUMMARY
SCROLLBAR.PROPERTIES  SCROLLBAR.PROPERTIES
SEARCH         HLEDAT
SEARCHB         SEARCHB
SECOND         SEKUNDA
SELECT         VYBRAT
SELECT.ALL       SELECT.ALL
SELECT.CHART      SELECT.CHART
SELECT.END       VYBRAT.KRAJNÍ
SELECT.LAST.CELL    VYBRAT.POSLEDNÍ.POLÍČKO
SELECT.LIST.ITEM    SELECT.LIST.ITEM
SELECT.PLOT.AREA    VYBRAT.OBLAST.KRESLENÍ
SELECT.SPECIAL     VYBRAT.ROZŠÍŘENÉ
SELECTION        VÝBĚR
SEND.KEYS        VYSLAT.ZNAKY
SEND.MAIL        SEND.MAIL
SEND.TO.BACK      PŘENÉST.DO.POZADÍ
SERIES         SADA
SERIES.AXES       SERIES.AXES
SERIES.ORDER      SERIES.ORDER
SERIES.X        SERIES.X
SERIES.Y        SERIES.Y
SERIESSUM        SERIESSUM
SET.CONTROL.VALUE    SET.CONTROL.VALUE
SET.CRITERIA      URČIT.KRITERIA
SET.DATABASE      URČIT.DATABÁZI
SET.DIALOG.DEFAULT   SET.DIALOG.DEFAULT
SET.DIALOG.FOCUS    SET.DIALOG.FOCUS
SET.EXTRACT       URČIT.EXTRAKCI
SET.LIST.ITEM      SET.LIST.ITEM
SET.NAME        PŘIŘADIT.JMÉNU
SET.PAGE.BREAK     NASTAVIT.KONEC.STRÁNKY
SET.PREFERRED      NASTAVIT.OBLÍBENÝ
SET.PRINT.AREA     NASTAVIT.OBLAST.PRO.TISK
SET.PRINT.TITLES    NASTAVIT.TISK.ZÁHLAVÍ
SET.UPDATE.STATUS    NASTAVIT.AKTUALIZACI.PROPOJENÍ
SET.VALUE        PŘIŘADIT.HODNOTU
SHARE          NEWWAVE.SHARE
SHARE.NAME       NEWWAVE.SHARE.NAME
SHEET.BACKGROUND    POZADÍ.LISTU
SHORT.MENUS       SHORT.MENUS
SHOW.ACTIVE.CELL    UKÁZAT.AKTIVNÍ.POLÍČKO
SHOW.BAR        UKÁZAT.PRUH.NABÍDKY
SHOW.CLIPBOARD     UKÁZAT.SCHRÁNKU
SHOW.DETAIL       UKÁZAT.DETAIL.OSNOVY
SHOW.DIALOG       SHOW.DIALOG
SHOW.INFO        UKÁZAT.INFO.OKNO
SHOW.LEVELS       UKÁZAT.ÚROVNĚ.OSNOVA
SHOW.TOOLBAR      UKÁZAT.PRUH.NÁSTROJŮ
SIGN          SIGN
SIN           SIN
SINH          SINH
SIZE          SIZE
SKEW          SKEW
SLN           ODPIS.LIN
SLOPE          SLOPE
SMALL          SMALL
SOLVER.ADD       SOLVER.ADD
SOLVER.CHANGE      SOLVER.CHANGE
SOLVER.DELETE      SOLVER.DELETE
SOLVER.FINISH      SOLVER.FINISH
SOLVER.GET       SOLVER.GET
SOLVER.LOAD       SOLVER.LOAD
SOLVER.OK        SOLVER.OK
SOLVER.OPTIONS     SOLVER.OPTIONS
SOLVER.RESET      SOLVER.RESET
SOLVER.SAVE       SOLVER.SAVE
SOLVER.SOLVE      SOLVER.SOLVE
SORT          SEŘADIT
SORT.SPECIAL      SORT.SPECIAL
SOUND.NOTE       ZVUKY.ZÁZNAM
SOUND.PLAY       ZVUKY.PŘEHRÁT
SPELLING        PRAVOPIS
SPELLING.CHECK     PRAVOPIS.SLOVA
SPLIT          ROZDĚLIT
SQRT          ODMOCNINA
SQRTPI         SQRTPI
STANDARD.FONT      STANDARD.FONT
STANDARD.WIDTH     STANDARD.WIDTH
STANDARDIZE       STANDARDIZE
START          START
STDEV          SMODCH.VŹBĚR
STDEVA         STDEVA
STDEVP         SMODCH
STDEVPA         STDEVPA
STEP          KROKOVAT
STEYX          STEYX
STYLE          STYLE
SUBSTITUTE       DOSADIT
SUBTOTAL        SUBTOTAL
SUBTOTAL.CREATE     SUBTOTAL.CREATE
SUBTOTAL.REMOVE     SUBTOTAL.REMOVE
SUM           SUMA
SUMIF          SUMIF
SUMMARY.INFO      SUMMARY.INFO
SUMPRODUCT       SOUČIN.SKALÁRNÍ
SUMSQ          SUMA.ČTVERCŮ
SUMX2MY2        SUMX2MY2
SUMX2PY2        SUMX2PY2
SUMXMY2         SUMXMY2
SYD           ODPIS.NELIN
T            T
TAB.ORDER        TAB.ORDER
TABLE          TABELOVAT
TAN           TG
TANH          TGH
TBILLEQ         TBILLEQ
TBILLPRICE       TBILLPRICE
TBILLYIELD       TBILLYIELD
TDIST          TDIST
TERMINATE        KANÁL.ZAVŘÍT
TEXT          HODNOTA.NA.TEXT
TEXT.BOX        TEXTOVÉ.POLE
TEXT.TO.COLUMNS     TEXT.TO.COLUMNS
TEXTREF         TEXTODK
TIME          ČAS
TIMEVALUE        ČASHODN
TINV          TINV
TODAY          DNES
TOOLS.MACRO       TOOLS.MACRO
TOOLS.REVISIONS     TOOLS.REVISIONS
TRACER.CLEAR      TRACER.CLEAR
TRACER.DISPLAY     TRACER.DISPLAY
TRACER.ERROR      TRACER.ERROR
TRACER.NAVIGATE     TRACER.NAVIGATE
TRANSPOSE        TRANSPOZICE
TREND          LINTREND
TRIM          PROČISTIT
TRIMMEAN        TRIMMEAN
TRUE          PRAVDA
TRUNC          USEKNOUT
TTEST          TTEST
TYPE          TYP
UNDO          ZPĚT
UNGROUP         ROZDĚLIT.SKUPINU.OBJEKTŮ.
UNGROUP.SHEETS     UNGROUP.SHEETS
UNHIDE         ZOBRAZIT
UNLOCKED.NEXT      NEZAMČENÁ.DALŠÍ
UNLOCKED.PREV      NEZAMČENÁ.PŘEDCHOZÍ
UNPROTECT.REVISIONS   ODEMKNOUT.REVIZE
UNREGISTER       ODHLÁSIT
UPDATE.LINK       AKTUALIZOVAT.PROPOJENÍ
UPPER          VELKÁ
USDOLLAR        USDOLAR
VALUE          HODNOTA
VAR           VAR.VÝBĚR
VARA          VARA
VARP          VAR
VARPA          VARPA
VBA.INSERT.FILE     OB.INSERT.TEXT
VBA.MAKE.ADDIN     MAKE.ADDIN
VDB           ODPIS.ZA.INT
VIEW.3D         ZOBRAZENÍ.3D
VIEW.DEFINE       VIEW.DEFINE
VIEW.DELETE       VIEW.DELETE
VIEW.GET        VIEW.GET
VIEW.SHOW        VIEW.SHOW
VLINE          SŘÁDEK
VLOOKUP         SVYHLEDAT
VOLATILE        STÁLE.PŘEPOČÍTÁVANÁ
VPAGE          SSTRÁNKA
VSCROLL         SPŘETOČIT
WAIT          ČEKAT
WEEKDAY         DENTÝDNE
WEEKNUM         WEEKNUM
WEIBULL         WEIBULL
WHILE          DOKUD
WINDOW.MAXIMIZE     OKNO.MAXIMALIZACE
WINDOW.MINIMIZE     OKNO.MINIMALIZACE
WINDOW.MOVE       OKNO.PŘESUN
WINDOW.RESTORE     OKNO.OBNOVENÍ
WINDOW.SIZE       OKNO.VELIKOST
WINDOW.TITLE      OKNO.TITULEK
WINDOWS         OKNA
WORKBOOK.ACTIVATE    KNIHA.AKTIVOVAT
WORKBOOK.ADD      KNIHA.PŘIDAT
WORKBOOK.COPY      KNIHA.KOPÍROVAT
WORKBOOK.DELETE     WORKBOOK.DELETE
WORKBOOK.HIDE      WORKBOOK.HIDE
WORKBOOK.INSERT     WORKBOOK.INSERT
WORKBOOK.MOVE      KNIHA.PŘESUNOUT
WORKBOOK.NAME      WORKBOOK.NAME
WORKBOOK.NEW      KNIHA.NOVÁ
WORKBOOK.NEXT      WORKBOOK.NEXT
WORKBOOK.OPTIONS    KNIHA.VOLBY
WORKBOOK.PREV      WORKBOOK.PREV
WORKBOOK.PROTECT    WORKBOOK.PROTECT
WORKBOOK.SCROLL     WORKBOOK.SCROLL
WORKBOOK.SELECT     KNIHA.VYBRAT
WORKBOOK.TAB.SPLIT   WORKBOOK.TAB.SPLIT
WORKBOOK.UNHIDE     WORKBOOK.UNHIDE
WORKDAY         WORKDAY
WORKGROUP        SKUPINA
WORKSPACE        PRAC.PROSTŘEDÍ
XIRR          XIRR
XNPV          XNPV
YEAR          ROK
YEARFRAC        YEARFRAC
YIELD          YIELD
YIELDDISC        YIELDDISC
YIELDMAT        YIELDMAT
ZOOM          ZVĚTŠI.ZMENŠI
ZTEST          ZTEST

Pokud byste chtěli mít funkce přeloženy i přímo v Excelu, je potřeba si buď nainstalovat jazykový balíček (ten vám přeloží úplně všechno) nebo z anglické verze ukrást a nahradit soubor XLLEX.DLL, který se nachází v %ProgramFiles%\Microsoft Office\OfficeXX\1029\. OfficeXX samozřejmě nahraďte svou verzí a 1029 kódem svého jazyka. Výše uvedené platí pro české Office 2010 SP1 a novější.