Disassembler

Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
26října2011

Bash: Nastavení podrobné historie


Výchozí chování historie bashe je nastaveno tak, že uživatel si svoji historii motá v paměti a při odhlášení je zapsána do souboru ~/.bash_history. Pokud ale tento již existuje, je přepsán, takže starší historie je ztracena. Na důležitějších systémech je ale toho chování často nežádoucí, protože chceme mít dokonalý přehled o tom co se dělo. Nejlépe uchovávat historii ze všech sezení, zapisovat do ní ihned po zadání příkazu a vidět v ní, kdy byl jaký příkaz zadán.

.bashrc


Veškeré úpravy budou provedeny v souboru spouštěném při přihlašování do interaktivního shellu. Na deb-based systémech tedy /etc/bash.bashrc, na CentOSu třeba /etc/bashrc nebo adresář /etc/profile.d/. Pokud úpravu chcete použít pro jediného uživatele, použijte ~/.bashrc.

První věc, kterou určitě nastavte, je maximální velikost historie. Ve výchozím stavu si .bash_history pamatuje 500 příkazů a to je, vzhledem k tomu, že budete logovat všechno a odevšud, málo. Ve svém konfiguračním souboru tedy upravte

HISTSIZE=10000
HISTFILESIZE=20000

Proměnná HISTSIZE určuje, kolik příkazů si bude historie pamatovat a proměnná HISTFILESIZE udává maximální počet řádků souboru .bash_history. HISTFILESIZE je dvakrát tak velká jako HISTSIZE proto, že později budeme ukládat i časová razítka k jednotlivým příkazům a ty u každého příkazu sežerou řádek navíc.

Dále příkazem

shopt -s histappend

řeknete bashi, že má do .bash_history přidávat řádky, místo toho, aby jej celý přepisoval.

Bash má šikovnou proměnnou PROMPT_COMMAND, do které můžete uložit příkaz, který se vykonává těsně po zadání příkazu do interaktivního shellu, ale ještě před jeho vykonáním. Tuhle proměnnou využijte tak, že do ní strčte příkaz k vyplivnutí neuložené historie do souboru. Tím docílíte toho, že v .bash_history se prováděný příkaz objeví okamžitě po jeho odpálení a ne až při odhlašování uživatele, jak je tomu ve výchozím nastavení.

PROMPT_COMMAND="history -a"

Nezapomeňte zkontrolovat, zda bashi někdo neřekl, že si některé příkazy může dovolit neukládat. Tohle chování nastavuje proměnná HISTCONTROL. Volby jsou:

Pro logování úplně všeho by tedy neměla být proměnná HISTCONTROL vůbec nastavena.

Jako poslední krok nastavte formát data a času. Do proměnné HISTTIMEFORMAT v klasickém strftime formátu napište, jak si přejete, aby datum vypadalo.

 HISTTIMEFORMAT="(%F %T) "

Výsledek


Můj .bashrc vypadá takto:

[ -z "$PS1" ] && return
if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
  debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '

HISTSIZE=10000
HISTFILESIZE=20000
HISTTIMEFORMAT="(%F %T) "
shopt -s histappend
PROMPT_COMMAND="history -a"

export EDITOR="vim"
shopt -s checkwinsize

eval "`dircolors`"
COLOR="--color=auto"

alias ls='ls $COLOR'
alias ll='ls $COLOR -la'
alias l='ls $COLOR -a'
alias grep='grep $COLOR'

a v historii vidím úplně vše, takže v případě, že na svůj systém pustím i někoho jiného (i přesto, že ženské, auta a rootovská práva se nepůjčují) mám perfektní přehled o tom, co a kdy prováděl.

 [root@localhost ~]# history
  1 (2011-10-26 13:10:53) cd /etc/sysconfig/networking/devices/
  2 (2011-10-26 13:10:54) ll
  3 (2011-10-26 13:10:57) cd ../profiles
  4 (2011-10-26 13:10:58) ll
  5 (2011-10-26 13:11:03) ifconfig -a
  6 (2011-10-26 13:11:34) halt
  7 (2011-10-26 13:13:07) cd /mnt
  8 (2011-10-26 13:13:08) ll
  9 (2011-10-26 13:13:11) mount -a
  10 (2011-10-26 13:13:13) ll
  11 (2011-10-26 13:13:14) ll
  12 (2011-10-26 13:13:28) mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt
  13 (2011-10-26 13:13:30) ll
  14 (2011-10-26 13:13:32) cd ..
  15 (2011-10-26 13:14:03) history